Szybka Pomoc

Zapytania szybka pomoc

Odpowiedzi Szybkiej Pomocy


Ile słów kluczowych można wpisać w jednym polu?

W jednym polu można wpisać maksymalnie dziesięć słów kluczowych. Powinny być one oddzielone spacją lub operatorem.


W jaki sposób wpisać słowa występujące w tytule lub skrócie opisu?

Po prostu wpisz słowa kluczowe w języku angielskim, oddzielone spacją lub operatorem. W bazie Worldwide nie można wpisywać znaków diakrytycznych (umlauty, akcenty itp.).


Jak wpisać słowa występujące w opisie lub zastrzeżeniach?

W bazach EP i WIPO można wyszukiwać słowa kluczowe w języku angielskim, francuskim lub niemieckim w pełnym tekście opisu i zastrzeżeń. W obu bazach można wpisywać znaki diakrytyczne (umlauty, akcenty itp.).


Czy można stosować symbole wieloznaczne?

Tak, symboli wieloznacznych można użyć w celu rozszerzenia wyszukiwania, np. o liczbę mnogą wyrazu. Dostępne symbole wieloznaczne: *, ? i #.


Jak wpisać numery: publikacji, zgłoszenia, pierwszeństwa oraz numery odnoszące się do literatury niepatentowej (NPL)?

Numer publikacji składa się z dwuliterowego kodu kraju i numeru seryjnego (1-12 cyfr). Numer zgłoszenia składa się z dwuliterowego kodu kraju, czterocyfrowego roku zgłoszenia i numeru seryjnego (o różnej liczbie cyfr, maksymalnie 7). Numer pierwszeństwa składa się z dwuliterowego kodu kraju, czterocyfrowego roku zgłoszenia i numeru seryjnego (o różnej liczbie cyfr, maksymalnie 7). Numer odnoszący się do literatury niepatentowej (NPL) składa się z kodu XP i numeru seryjnego. Należy go wpisywać w polu Numer publikacji. W jednym polu można wpisać maksymalnie dziesięć numerów. Kody kraju są opcjonalne.


Jak wpisać nazwiska osób lub nazwy podmiotów?

Format danych w przypadku osoby obejmuje nazwisko, po którym następuje imię. Format danych w przypadku podmiotu obejmuje wszystkie wyrazy składające się na nazwę tego podmiotu, które należy wpisywać w cudzysłowie. W polu można wpisać maksymalnie dziesięć wyrazów.


Jaka jest różnica pomiędzy klasyfikacją MKP a CPC?

Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (MKP) jest hierarchicznym systemem klasyfikacji wynalazków, której symbole wprowadza się do opublikowanych dokumentów patentowych. Wspólna Klasyfikacja Patentowa (CPC) jest wykorzystywana przy przeszukiwaniu zgłoszeń patentowych. Jest ona oparta na klasyfikacji MKP (i poprzednim systemie klasyfikacji ECLA), lecz jest bardziej szczegółowa.


Jakie są dopuszczalne formaty daty w polu Data publikacji?

Datę publikacji można wpisać w jednym z następujących formatów: yyyymmdd, dd/mm/yyyy, yyyy-mm-dd lub dd.mm.yyyy.


Jak wpisać zakres dat w polu Data publikacji?

Zakres dat można wpisać w jednym z następujących formatów: 2000:2002 lub "2000 2002"


Czy można zapamiętać zapytanie?

Tak. Historię zapytań można włączyć lub wyłączyć, zaznaczając lub odznaczając pole wyboru w zakładce Ustawienia.