Szybka Pomoc

Zapytania szybka pomoc

Odpowiedzi Szybkiej Pomocy


Jak włączyć historię zapytań?

Historię zapytań można włączyć lub wyłączyć, zaznaczając lub odznaczając odpowiednie pole wyboru w zakładce Ustawienia.


Jak długo przechowywana jest historia zapytań?

Historia zapytań jest przechowywana do momentu jej wyłączenia lub usunięcia plików cookies.


Czy liczba zapytań, które można zapisać, jest ograniczona?

Tak. Obecny limit to 50 zapytań.