Szybka Pomoc

Zapytania szybka pomoc

Odpowiedzi Szybkiej Pomocy


Jak wprowadzić zapytanie?

W formularzu Wyszukiwania inteligentnego można wprowadzić zapytanie z użyciem identyfikatorów pól lub bez nich. Można wpisać maksymalnie 20 słów kluczowych (maksymalnie dziesięć słów kluczowych dla każdego kryterium wyszukiwania) i połączyć je operatorami logicznymi AND, OR, NOT. Więcej informacji można znaleźć w Pomocy.


Co to są identyfikatory pól?

Identyfikatory pól to predefiniowane kody, które wpisuje się przed słowem kluczowym.


Czy można stosować symbole wieloznaczne?

Tak, można stosować symbole wieloznaczne w celu rozszerzenia wyszukiwania, na przykład o liczbę mnogą danego wyrazu. Dostępne symbole wieloznaczne: *, ? i #.


Jakie są dopuszczalne formaty dat?

Datę można wpisać w jednym z następujących formatów: yyyymmdd, dd/mm/yyyy lub yyyy-mm-dd.


Jak wpisać w wyszukiwaniu zakres dat?

Zakres dat można wpisać w jednym z następujących formatów: pd="2005 2007", pd="2005,2007" lub pd="2005:2007".