Szybka Pomoc

Zapytania szybka pomoc

Odpowiedzi Szybkiej Pomocy


Co rozumie się przez wysokiej jakości tekst w postaci faksymile?

Alternatywą dla narzędzia patent translate jest dostęp do wysokiej jakości tłumaczenia opisu właściwego dokumentu z danej rodziny patentów. Dostęp uzyskuje się, klikając numer właściwego dokumentu.


Co oznaczają kody A1, A2, A3 i B podane po numerze publikacji EP?

A1 to europejskie zgłoszenie patentowe opublikowane wraz z raportem z poszukiwań. A2 to europejskie zgłoszenie patentowe opublikowane bez raportu z poszukiwań. Raport z poszukiwań jest w takim przypadku publikowany później jako dokument A3. Opis udzielonego patentu publikowany jest jako dokument B.


Co powoduje kliknięcie odnośnika "Na mojej liście patentów"?

Kliknięcie odnośnika "Na mojej liście patentów" dodaje dokument do "Mojej listy patentów". Gwiazdka zmienia kolor na czerwony po dodaniu dokumentu do listy. Na liście można przechowywać maksymalnie 100 dokumentów. Lista wygasa po upływie roku nieużywania. Okres ten jest automatycznie zerowany po każdej modyfikacji listy.


Co powoduje kliknięcie odnośnika "Register"?

Po kliknięciu odnośnika "Register" (jeśli jest aktywny) otwiera się odpowiedni wpis w danym rejestrze krajowym. Dla dokumentów EP i Euro-PCT kliknięcie odnośnika "EP Register" umożliwia dostęp do wszystkich informacji zawartych w Europejskim Rejestrze Patentowym na temat danego zgłoszenia patentowego, od pierwszej publikacji po udzielenie patentu i dalsze wydarzenia (dane o statusie prawnym, szczegóły dotyczące rodziny patentów itd.).


Dlaczego dla pewnych dokumentów niektóre opcje w menu bocznym są nieaktywne?

Mimo że baza Espacenet jest stale rozszerzana o nowe kraje i obejmuje coraz szerszy zakres danych, nie wszystkie informacje dla wszystkich dokumentów są dostępne. Na przykład, dla danego dokumentu mogą być dostępne dane bibliograficzne, lecz może brakować pełnego tekstu lub rysunków. W takim przypadku opcje w menu bocznym do niedostępnych danych są nieaktywne.


Jak dodać stronę do ulubionych?

Po prostu kliknij prawym klawiszem myszy, a następnie wybierz "Dodaj do ulubionych" z menu.


Dlaczego czasami pojawia się lista dokumentów zatytułowana "Opublikowane także jako" i co to za dokumenty?

Jeden wynalazek może być przedmiotem zgłoszenia patentowego w wielu różnych krajach. W Espacenecie te powiązane zgłoszenia nazywane są dokumentami z jednej rodziny patentów lub analogami. Ich lista dostępna jest w polu "Opublikowane także jako".


Dlaczego czasem znajduje się skrót opisu innego dokumentu z danej rodziny patentów (tzw. "analogu")?

Baza Espacenet ma na celu udostępnienie skrótu opisu w języku angielskim dla każdego zestawu patentów z danej rodziny patentów (zwanych też "analogami"). Jeśli dla danego patentu nie jest on dostępny, wyświetlany jest skrót opisu w języku angielskim jego analogu, o ile jest on dostępny.


Co powoduje kliknięcie czerwonego przycisku "patent translate"?

Funkcja ta umożliwia tłumaczenie maszynowe skrótu opisu z języka angielskiego na jeden z dostępnych języków i odwrotnie. Tekst do tłumaczenia jest wysyłany do specjalnie przygotowanych maszyn tłumaczących, wspólnie opracowanych przez EPO i Google, które tekst tłumaczenia opracowują i dostarczają użytkownikowi.


Co to jest Global Dossier?

Global dossier umożliwia dostęp do plików urzędów IP5. Więcej informacji można uzyskać w zakładce Pomoc pod hasłem Global Dossier.