Szybka Pomoc

Zapytania szybka pomoc

Odpowiedzi Szybkiej Pomocy


Czy można eksportować tę listę?

Tak. Listę można eksportować w formacie CSV lub XLS. Wystarczy kliknąć przycisk "Eksportuj" w pasku narzędzi. Należy pamiętać o okresowym tworzeniu kopii zapasowej listy, by nie utracić danych.


Jak usunąć dokumenty z listy?

Aby usunąć daną pozycję z "Mojej listy patentów", należy zaznaczyć pole wyboru obok dokumentu, który chcesz usunąć i kliknąć przycisk "Usuń zaznaczone dokumenty". Aby usunąć całą listę, kliknij "Zaznacz wszystkie dokumenty", a następnie "Usuń zaznaczone dokumenty".


Co spowoduje kliknięcie przycisku "Pobierz"?

Wybranie dokumentów patentowych poprzez zaznaczenie pola wyboru obok tytułu umożliwia pobranie tych dokumentów w jednym pliku PDF po naciśnięciu przycisku "Pobierz". Zaznaczenie wszystkich dokumentów z listy (poprzez zaznaczenie pola wyboru "Zaznacz wszystkie dokumenty") umożliwia pobranie w jednym dokumencie PDF maksymalnie 15 dokumentów w widoku rozszerzonym lub 30 dokumentów w widoku prostym. W jednym pliku PDF można pobrać maksymalnie 500 stron dla dokumentów EP i WO oraz 250 stron dla innych dokumentów.


Ile dokumentów można przechowywać na "Mojej liście patentów"?

Można przechowywać do 100 dokumentów. Można je przeglądać, dopóki nie zostaną usunięte z listy. Lista wygasa po upływie roku nieużywania. Okres ten jest automatycznie zerowany po każdej modyfikacji listy.


Czy można sortować dokumenty znajdujące się na "Mojej liście patentów"?

Dokumenty znajdujące się na "Mojej liście patentów" można sortować w porządku rosnącym lub malejącym. Możliwe jest sortowanie dokumentów według pól "Data wprowadzenia do systemu", "Data pierwszeństwa", "Twórca(y)", "Zgłaszający" lub "CPC".


Kiedy ten wykaz wygaśnie?

Lista wygasa po upływie roku nieużywania.